کار گروه نمایندگی ها

مسئول کارگروه نمایندگی ها - ( اخبار و مقاله ها)

 نام: کامبیز بختیاری

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۶۷۵۸۳۶
تلگرام: ka_bakhtiari@
واتساپ: ۰۹۰۱۴۳۰۰۳۶۲


معرفی کار گروه:

حدود دو دهه از فعالیت های ارزشمند و تاریخ ساز انحمن کوهنوردان ایران و نمایندگی هایش در سراسر کشور با تمام موانع و افت و خیز هایش می گذرد.
حال از کلیه عزیزانی که در این دو دهه با تمام وجود، با افتخار و سربلندی و به قول شاعر(بدمی، یا درمی ،یا قلمی و یا قدمی) توانسته اند خدمات ارزشمند خود را تقدیم همنوردانشان در سراسر کشور بکنند، سر فرود می آوریم و امیدواریم این پرچمی که تاکنون توسط دوستان و همنوردان و بخصوص عزیزانی که در حال حاضر در قید حیات نیستند و یا بعللی جلای وطن کرده اند، همچنان با راهنمائیها و همراهی شما عزیزان، با افتخار ما نیز بتوانیم این پرچم در حال اهتزاز را به نفرات بعدی بنحو مطلوبی تحویل دهیم .

کارگروه فعلی طبق بندهای ۳ و ۴ اساسنامه انجمن، فعالیت خود را از اول مهر ماه سال ۹۸ طی حکم شماره ۹۸۰۰۶۶ مورخه ۹۸/۰۶/۲۶ریاست محترم انجمن کوهنوردان ایران و با اعضائ خود، آقایان مشیر هاشمی و محمد دهقان نژاد شروع نمود و طی این مدت بخشی از فعالیت های زیر را با همراهی و کمک دفاتر نمایندگی انجام داده است.

۱- گردآوری لیست نمایندگی های انجمن در سراسر ایران
۲- تهیه و تنظیم آئین نامه دفاتر نمایندگی
۳- تهیه و تنظیم آئین نامه کارگروه دفاتر نمایندگی
۴- برگزاری نشست آمل و تهیه بیانیه نهایی آن
۵- در خواست صدور مجوز فعالیت و یا تمدید دفاتر نمایندگی از دفتر انجمن

اهداف این کارگروه طبق آئین نامه آن شامل:

۱- پیگیری و تشکیل دفاتر نمایندگی ها در دیگر شهرها که نمایندگی ندارند
۲- ارتقاء کیفی و کمی دفاتر نمایندگی
۳- گسترش تعامل سازنده دفاتر نمایندگی با تشکیلات مرکزی و همچنین بین دفاتر نمایندگی
۴- کمک و همکاری با کارگروه آموزش و پژوهش انجمن در تمام مراحل
۵- ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره در خصوص فعالیت نمایندگی
۶- و مواردی که در آئین نامه کارگروه دفاتر نمایندگی برعهده این نمایندگی گذاشته شده است.

امید است با هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر نمایندگی ها در سراسر کشو، قدمی هر چند کوچک برای پیشبرد و بهبود اهداف انجمن کوهنوردان ایران برداریم.

دکمه بازگشت به بالا