نقشه های توپوگرافی


 راهنمای نقشه

توجه : نقاط هایلایت شده بر روی نقشه راهنما در آرشیو موجود است .

آرشیو نقشه ها

۳_۶۴۶۲ نمار(Nomar)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۶تاکرنمارناندلگرگ_دماوند شمالی
دریافت نقشه


۴_۶۴۶۲ چمستان(Chamestan)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۳لاویجوازچمستان_رودبارکگرگ_
دریافت نقشه


۱_۶۵۶۱ ورسک (Veresk)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۵۶فیروزگوهورسکارفه کوه
دریافت نقشه


۳_۶۵۶۱ مزداران(Mazdaran)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۶مزداران
دریافت نقشه


۴_۶۵۶۱ ارجمند(Arjomand)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۶ارجمند_لزور
دریافت نقشه


۲_۶۵۶۲ زیرآب(آلاشت)(Zirab)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۳آلاشتلیندزیرآبلفور
دریافت نقشه


۳_۶۵۶۲ فیلبند(Filband)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۶فیلبند_
دریافت نقشه


۴_۶۵۶۲ درازکلا(Deraz kala)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۲گلوگاه_خوش رودپی
دریافت نقشه


۱_۶۶۶۱ شهمیرزاد(Shahmirzad)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۵۵شهمیرزاد_ده صوفیان
دریافت نقشه


۴_۶۶۶۱ سفیدار گله (Sefidar Goleh)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۵۶سفیدار گلهسرخ آباد
دریافت نقشه


۲_۶۶۶۲ کیاده (Keyadeh)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۳کیاده_ملاده
دریافت نقشه


۳_۶۸۵۳ تفت (Taft)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۸تفتطزرجانقرقبرفخانه_شیرکوه
دریافت نقشه


۳_۶۹۶۳ تاش علیا(تاشکوه بالا)(Tash Olya)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۴تاش
دریافت نقشه


۱_۷۰۶۳ خوش ییلاق(Khowsh Yeylag)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۵خوش ییلاقفارسیاننرگس چال
دریافت نقشه


۲_۷۰۶۳ خیج (Khij)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۶خیجکافر قلعه
دریافت نقشه


۴_۷۰۶۳ شش آب(Shesh Ab)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۵شش آبشیرین آبادمیان رستاقجنگل ابر
دریافت نقشه


۱_۷۳۴۸ رابر(Rabor)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۰رابرسیه بنوئیهلاله زار_
دریافت نقشه


۲_۷۳۴۹ لاله زار(LalehZar)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۰لاله زار
دریافت نقشه


۲_۷۴۴۸ درب بهشت(فراش)(Darb_e Behesht)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهممهمترین کوه های نقشه
۱:۵۰۰۰۰۱۳۸۰درب بهشتمورسوزقلعه موروگموشاه_نشانه
دریافت نقشه


۱_۷۴۴۹ سکنج(روغنو)(Sekonj)

مقیاسسال چاپشهر و روستاهای مهم
۱:۵۰۰۰۰۱۳۷۹چشمه سرخشاخ سفید
دریافت نقشه


شماره تماس ما : ۶۶۷۱۲۲۴۳ – (۹۸۲۱+)
ArabicChinese (Simplified)Chinese (Traditional)DutchEnglishFrenchGermanItalianPersianPortugueseRussianSpanishTurkish